Co je to koučink

Mezinárodní federace koučů definuje koučování jako partnerství s klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.
Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoje člověka. Kouč není poradce, lektor ani mentor, ale je partnerem, který Vám umožní odpovědět si na otázky, které si kladete denně nebo na otázky, které jste si doposud nepoložili, a jsou právě pro Vás klíčové v řešení Vaši situaci.

Jak pracuji

Pracuji s jedinci tak, že pomocí otázek podněcuji jejich různé pohledy na věc, pomáhám prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží) a podporuji je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů. Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje. Neovlivňuje klienta svým postojem. U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, v jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.
Díky akreditovanému výcviku v Integrativním koučinku Vám mohu nabídnout celou paletu metod, které integruji vždy dle individuální potřeby klienta. Pracuji s metodami vycházející z Manažerského koučinku, Systemického koučinku, Ericksonovského koučinku, Všímavého koučinku a z koučinku skupin.

K čemu koučink využít?

Koučink je metoda, kterou můžete využít v osobní rovině - k vlastnímu růstu osobnosti, zvýšení sebevědomí, zodpovědně se rozhodnout ve složitých situacích, najít motivaci udělat ve svém životě změnu apod., ale také v otázce partnerských. Velice úspěšný je koučink v pracovní, profesní oblasti například zvyšování výkonu, motivace, nejen své, ale i svých podřízených, kariérní otázky či možnosti změny zaměstnání.

© 2024 Ostrava-psycholog.cz | by PCsupport.cz s.r.o.