ODBORNOST - DŮVĚRA - PŘIJETÍ - OTEVŘENOST - DISKRÉTNOST

Vítejte na mých stránkách. Na úvod bych Vás chtěl seznámit s mým odborným vzděláním a zkušenostmi.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po ukončení pětiletého magisterského studia jsem začal pracovat jako psycholog v Krizovém centru pro děti a rodinu, které se nachází v Ostravě. V této organizaci jsem působil po dobu dvou let. Zabýval jsem se převážně prací s rodinami a dětmi (rozvodové situace, výchovné problémy). Součástí mé práce byla také diagnostika a terapie, včetně krizové intervence.

Zkušenosti z oblasti klinické psychologie jsem získal jako psycholog v Městské nemocnici v Ostravě. Po té jsem začal pracovat jako psycholog pro Vězeňskou službu České republiky, kde jsem strávil dva roky prací s doživotně odsouzenými a odsouzenými za násilné trestné činy. V této oblasti jsem nasbíral zkušenosti ve vedení skupin, diagnostice, individuální terapii a krizové intervenci. Současně jsem také spolupracoval dva roky s nadačním fondem Srdce na dlani, kde jsem působil jako psycholog v dětském domově. Své další psychologické zkušenosti jsem získával v Ostravě, kde jsem vedl sociálně-pracovní terapie pro dlouhodobě nezaměstnané v období od června 2010 do konce roku 2011. Další oblast ve které využívám svou psychologickou odbornost je práce lektora pro státní, školské a soukromé organizace (viz. služby Lektorování). Soukromou psychologickou praxi v Ostravě jsem zahájil v květnu 2010.

Od roku 2012 do roku 2015 jsem spolupracoval extérně s FOD Centrum rodinného poradenství, kde jsem poskytoval psychologické služby především pěstounským rodinná včetně vzdělávání. Od roku 2014 do roku 2015 spolupracoval také s Klokánkem v Dolním Benešově, kde jsem poskytoval zaměstnancům kazuistické semináře a případovou supervizi.

V období 2012 až 2016 částečný úvazek v Diagnostickém centru pro mládež v Ostravě. Náplň práce diagnostika, terapie, skupinová práce, organizace supervizí.

Od září 2014 jsem se stal členem pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti, která nově vznikla a zabývá se aktuální problematikou NRP, včetně návrhů na legislativní změny.

V období 2015 až 2020 jsem spolupracoval extérně s organizací Apropo.cz, která působí v Jeseníků, kde působím jako lektor a psycholog.

2016/07 - 2021/12 pedopsychiatrická ambulance MUDr. Pavlíková-Mílková, Medic Office, jeden den v týdnu.

V roce 2019 jsem zahájil spolupráci s Tieto Czech s.r.o. jako firemní psycholog. 

V červnu 2020 jsem se stal externím zaměstnancem Ministerstva vnitra SUZ Vyšní Lhoty. Ukončeno 31. 12. 2020.

Od srpna 2021 spoluoracuji extérně s Odborným léčebným ústavem v Metylovicích. 

Jsem dlouholetým členem Českomoravské psychologické společnosti a byl jsem 8 let dobrovolníkem o. s. ISIS. pro pomoc pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů.

Mým cílem je poskytovat kvalitní a odbornou péči klientům.  Proto i přes každodenní nové zkušenosti a praxi, musím dbát na své další vzdělávání, které je v této profesi celoživotní. Nezbytnou součástí je supervize, kterou rád využívám u svých kolegů. V posledních letech čerpám spoustu energie a odborných dovedností z psychoterapeutického výcviku, který je zaměřen na práci s celým rodinným systémem.

 

 Odborné vzdělávání

Ψ FDT- Figur drawing test (Kresba postavy), Dr. Altman, 2006

Ψ KKI – Komplexní krizová intervence, REMEDIUM Praha, 2008 - 2010

Ψ Komplexní psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové, Transformační systemická terapie  2009 - 2012

Ψ Integrativní koučink, Škola manažerského rozvoje, 05/2013 - 01/2015

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2012:

 1. Postraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí, rozsah 8 hodin, 7.6.2012
 2. Syndrom CAN - komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou, rozsah 15 hodin, 22. - 23.10.2012
 3. Pediatricko-pedopsychiatrické sympozium, rozsah 4 hodiny, 5.12.2012

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2013:

 1. Zahájen dvouletý akreditovaný výcvik v Integrativním koučinku
 2. Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX., Ostrava 3. a  4. 10. 2013, rozsah 16 hodin

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2014:

 1. Akreditovaný seminář MPSV na téma Profesionalizace procesů při výběru náhradních rodičů. Rozsah 12 hodin.
 2. Mezinárodní konference - Aspekty psychologické pomoci, Ostrava

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2015: 

 1. Leden ukončení dvouletého výcviku a složení zkoušek z Integrativního koučinku: manažerský koučink, všímavý koučink, solution koučink, koučink specifických skupin. Získán certifikát.
 2. Klinicko-psychologické dny Malenovice, aktivní účast

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2016: 

 1. 7. - 9. 9. konference Olomoucké psychologické dny, aktivní účast v rámci odborné sekce pro NRP.

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2017: 

 1. Dětská kresba v prostředí školství, 4 hodiny
 2. Emoční poruchy v dětství a dospívání, 4 hodiny

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2019:

 1. Je inkluzivní vzdělávání nastaveno pro všechny stejně?, 6 hodin
 2. Psychiatrie pro praxi, 13 hodin

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2020:

     1. Agresivita, fenomén současné doby?, 5 hodin

     2. Psychiatrie pro praxi - online 

 

Ψ Absolvované vzdělání za rok 2022:

     Konference duševního zdraví mládeže Brno, 13,3 hodin

 

Při hledání a výběru svého psychologa v Ostravě se ptejte na jeho odborné vzdělání tzn. jednooborová psychologie, pětileté magisterské studium. To Vám zajistí adekvátní poskytování psychologické služby. Vy jste ti, kteří si mohou zvolit či změnit psychologa, a být tak s poskytovanou službou spokojeni. Vy musíte mít jistotu a oporu ve svém psychologovi, se kterým navážete důvěrný vztah. Pokud u mne nenaleznete výše popsané, rád Vám doporučím své kolegy.

ODBORNOST - DŮVĚRA - PŘIJETÍ - OTEVŘENOST - DISKRÉTNOST

 

 

 

© 2024 Ostrava-psycholog.cz | by PCsupport.cz s.r.o.